ระบบยืนยันการโอนเงิน

ให้ใส่รหัสนักเรียน 4 หลัก อยู่บนบัตรนักเรียนเพื่อเข้าระบบ

ขั้นตอนแจ้งโอนเงิน มีดังนี้.

1.โอนเงินเข้าที่ เลขที่บัญชี 409-0-88745-3 ชื่อบัญชี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ธนาคารกรุงไทย

2.ใส่รหัสนักเรียน 4 หลัก เสร็จแล้วกดปุ่ม ค้นหา หน้า ระบบยืนยันการโอนเงิน

3.ตรวจข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้อง กดปุ่ม ส่งหลักฐานการโอน หรือ ข้อมูลไม้ถูกต้องให้กดปุ่ม ค้นหาใหม่

4.กรอกข้อมูลให้ตรงกับหลักฐานการโอนเงินให้ถูกต้องและส่งไฟล์ภาพหลักฐานของธนาคาร เสร็จแล้ว กดปุ่ม ส่งหลักฐานการโอน

5.ตรวจสอบสถานะตรงส่วนประวัติการโอน