หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียนที่สอบ Pre Gifted & EP ปรจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานบัญฑิตแนะแนว (วิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ )
โดย : admin
อ่าน : 400
อังคาร ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ร่วมแสดงความยินดี  กับนักเรียนที่สอบ Pre  Gifted & EP ปรจำปี  2563   จัดโดยสำนักงานบัญฑิตแนะแนว (วิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ )  
#ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
อันดับ 1 คะแนนสูงสุดระดับจังหวัด   
เด็กชายนาราวินท์​ อู่เงิน​
#ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3
อันดับ 1 คะแนนสูงสุดระดับจังหวัด   
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชนะศรี 
#ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 
อันดับ 1 คะแนนสูงสุดระดับจังหวัด
เด็กชายอัครวัฒน์ ตั้งนทีทวีผล  
อันดับ 2
เด็กชายศิรวุฒิ  กระบวนศรี  
#ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อันดับ 1 คะแนนสูงสุดระดับจังหวัด   
เด็กชายปยุต  ศรีสารคาม
อันดับ 2 เด็กชายติณณ์  ปักกันต์ธร  
#ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
อันดับ 1 คะแนนสูงสุดระดับจังหวัด
เด็กชายญาณาธิป  สามี  
อันดับ 2  เด็กชายจิรัสย์  วลีธรชีพสวัสดิ์ 
อับดับ 3 เด็กชายกฤษณะ  ระวิโรจน์  และเด็กหญิงวาลินี  ทับลคร 
อันดับ  5 เด็กชายกวิน  พงษ์ทองเจริญ
และแสดงความยินดีกับเด็กๆทุกคนที่เข้าร่วมทดสอบ และขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ส่งเสริมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา เพื่ออนาคตของเด็กๆเราต่อไปค่ะ