โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.holymhk.ac.th/holymhk Thu, 22 Apr 2021 19:39:31 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ได้รับการตรวจเยี่ยม ติดตามจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม http://www.holymhk.ac.th/holymhk/?name=news&file=readnews&id=13 http://www.holymhk.ac.th/holymhk/http://www.holymhk.ac.th/holymhk/icon/news_1611561328.jpg

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ได้รับการตรวจเยี่ยม ติดตามจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

1611561328
ร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียนที่สอบ Pre Gifted & EP ปรจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานบัญฑิตแนะแนว (วิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ) http://www.holymhk.ac.th/holymhk/?name=news&file=readnews&id=11 http://www.holymhk.ac.th/holymhk/http://www.holymhk.ac.th/holymhk/icon/news_1611040423.jpg

ร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียนที่สอบ Pre Gifted & EP ปรจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานบัญฑิตแนะแนว (วิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ )

#ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
อันดับ 1 คะแนนสูงสุดระดับจังหวัด
เด็กชายนาราวินท์​ อู่เ 1611040423 วจนพิธีกรรมถวายเป็นพระราชกุศล http://www.holymhk.ac.th/holymhk/?name=news&file=readnews&id=9 http://www.holymhk.ac.th/holymhk/http://www.holymhk.ac.th/holymhk/icon/news_1610594034.jpg

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมวจนพิธีกรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป 1610594034 พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณโอกาสต้นเดือน http://www.holymhk.ac.th/holymhk/?name=news&file=readnews&id=8 http://www.holymhk.ac.th/holymhk/http://www.holymhk.ac.th/holymhk/icon/news_1610593802.jpg

วันที่ 4 ธันวาคม  2563 พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณโอกาสต้นเดือน โดยงานอภิบาล ได้จัดให้มีพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ โอกาสต้นเดือน โดยมี บาทหลวงเสกสรร สมศรี ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ณ โบสถ์แม่พระรับเกียรติยกขึ้ 1610593802 กิจกรรมคริสต์มาสระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 http://www.holymhk.ac.th/holymhk/?name=news&file=readnews&id=6 http://www.holymhk.ac.th/holymhk/http://www.holymhk.ac.th/holymhk/icon/news_1610522279.jpg

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันประสูติของพระเยซูกุมาร  ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน และได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลอันเป็น 1610522279