ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/09/2012
ปรับปรุง 04/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 981409
Page Views 1983879
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณชอบเรียนวิชาอะไร
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร์
ดูผลโหวด
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้จัดการโรงเรียน
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงมาร์พระกุมาร
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ปฏิทินกิจกรรม
บทภาวนาประจำวัน

นางณัฐทิยา ทองแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกฤษณา เมืองวงษ์

นางลัดดา ศรีประทุม

นางสาวจุฑารัตน์ รัตนวงษา

นายจักรพงศ์ ไชยสงเมือง

นางสาวเพ็ญพรรณ เชื้อประกอบกิจ

Miss.Kathrine Jowan J.Macalalad

Mrs.Maria Kristel P.Anacion

นางพิชชารัตน์ เรืองศรีมั่น

น.ส.ณัฐกุล สิงห์เหิร