ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/09/2012
ปรับปรุง 17/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1015666
Page Views 2045283
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณชอบเรียนวิชาอะไร
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร์
ดูผลโหวด
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้จัดการโรงเรียน
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงมาร์พระกุมาร
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ปฏิทินกิจกรรม
บทภาวนาประจำวัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร ปี 2555

ประเภท

บุคลากร

ระดับการศึกษา (คน)

รวม

ปริญญา

เอก

ปริญญา

โท

ปริญญา

ตรี

ต่ำกว่า

ปริญญาตรี

 

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ ผู้จัดการ

1

-

-

-

1

ผู้อำนวยการ

-

1

-

-

1

รองผู้อำนวยการ

 

 

1

 

1

ครู

-

2

80

4

86

ครูพิเศษ

-

-

1

-

1

ครูต่างชาติ

-

-

4

-

4

รวมทั้งสิ้น

94