ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/09/2012
ปรับปรุง 17/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1015644
Page Views 2045261
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณชอบเรียนวิชาอะไร
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร์
ดูผลโหวด
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้จัดการโรงเรียน
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงมาร์พระกุมาร
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ปฏิทินกิจกรรม
บทภาวนาประจำวัน
เพลงมาร์พระกุมาร
เพลงมาร์ชพระกุมารมาร์ชพระกุมาร

          สถานการศึกษาคือพระกุมาร             เปี่ยมวิชาการคณาจารย์มีให้
มุ่งสร้างเสริมพัฒนาก้าวหน้าไกล                 ให้เด็กไทยเป็นคนดีมีวิชา

เรานักเรียนหมั่นเพียรขยันอดทน                  ศิษย์ทุกคนฝึกตนให้มีคุณค่า

เริ่มเรียนรู้ในพื้นฐานการศึกษา                     นำวิทยามุ่งสร้างตนเป็นคนดี

เมื่อเรียนเราเพียรศึกษา                               เพื่อนำพาคุณธรรมสู่ศักดิ์ศรี

เราเหลืองขาวร่วมสมานสามัคคี                   สร้างชีวีมีวินัยแต่วัยเยาว์

พระกุมารเปรียบปรานสถานเทวา                  ขอทรงนำพาสู่พระผู้เป็นเจ้า
เชิดชูเกียรติพระกุมารบ้านของเรา                 ยืนยงคู่เย่าคู่เมืองเรื่องลือไกล (ซ้ำ)