ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/09/2012
ปรับปรุง 17/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1015646
Page Views 2045263
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณชอบเรียนวิชาอะไร
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร์
ดูผลโหวด
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้จัดการโรงเรียน
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงมาร์พระกุมาร
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ปฏิทินกิจกรรม
บทภาวนาประจำวัน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)

          ภายในปี 2557 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม งามวินัยและคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาการ เชี่ยวชาญภาษา พัฒนาทักษะการคิดรอบด้าน ประสานเครือข่ายวิชาการ ระบบบริหารมีประสิทธิภาพ ใช้และพัฒนาบุคลากรสู่การเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน

The Holy Infant Jesus Mahasarakham School : self-discipline and virtues, academic excellence, specialized languages, holistic thinking skills, educational networking, efficient administration, staff enhancement and standard curriculum within the year 2014

ปรัชญา (Philosophy)

ปรัชญา

          “วินัยดี มีคุณธรรม นำปัญญา พัฒนาชีวิต”